Polityka prywatności

Informujemy, że zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE właścicielem strony https://b-wood.pl/ oraz administratorem Państwa danych osobowych jest B4wood sp. z o.o. z siedzibą w Łysomicach, 87-148, Bukowa 21, zwana dalej Administratorem.
Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pisemnie na adres B4wood sp. z o.o. 87-148 Łysomice, Bukowa 21 lub pocztą mailową na adres biuro@b-wood.pl

Korzystając ze strony  https://b-wood.pl/  wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami niniejszej Polityki zamieszczonej pod adresem https://b-wood.pl/polityka

 Cele przetwarzania danych osobowych

  Administrator wykorzystuje przekazane dane osobowe w celu:

– przedstawiania ofert handlowych drogą mailową bądź telefonicznie

– przedstawiania informacji o oferowanych produktach/usługach drogą mailową bądź telefonicznie

– spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawnych

– realizacji podpisanych umów/zleconych usług w tym przez podmioty współpracujące, biorące udział w realizacji usługi, np. firmy transportowe

– w ramach procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Administratora.

Pozyskane dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.

Przekazanie danych osobowych

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, należy jednak mieć świadomość, iż w przypadku gdy nie zostaną one podane Administrator nie będzie w stanie przedstawić oferty/ odpowiedzi na pytanie/ świadczyć usług.
Przekazujący dane osobowe ma prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

– żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych,

– usunięcia danych,

– ograniczenia przetwarzania danych,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie naruszenia prawa podczas przetwarzania danych osobowych

Bezpieczeństwo przekazanych danych

Administrator dokłada wszelkich starań aby przekazane i przechowywane dane były należycie zabezpieczone przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Pliki Cookies

 Administrator za pomocą automatycznych narzędzi teleinformatycznych stosuje tzw. „pliki Cookies”, które są przechowywane na urządzeniu osoby korzystającej z serwisu www.b-wood.pl.
Korzystając z serwisu www.b-wood.pl wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików. Pliki cookies możesz zablokować w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Wykorzystywane pliki cookies mogą służyć do:

– właściwego funkcjonowania serwisu internetowego www.b-wood.pl (pliki niezbędne)

– pamiętania ustawień wybranych przez użytkownika

– zapewnienia bezpieczeństwa podczas przeglądania serwisu www.b-wood.pl

 Niniejsza Polityka prywatności jest weryfikowana na bieżąco i aktualizowana adekwatnie do potrzeb.

Wszelkie treści, zdjęcia i rysunki zamieszczone na stronie www.b-wood.pl mają charakter informacyjny i poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.